loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dak Lak to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Dak Lak to Sai Gon

: 565 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 31/05/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Quý Thảo (Đắk Lắk)
Instant booking
Quý Thảo (Đắk Lắk)
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Eakar
13h15m
07:15
• Cu Chi station
*Belongs to 19:00 06-06-2023 Dak Lak - Tay Ninh trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Limousine 21 Phòng Đơn (Có Toilet)
13:00
• Buon Ma Thuot City
8h45m
21:45
• Tan Binh office
Long Vân Limousine
Instant booking
Long Vân Limousine
Limousine phòng đơn 34 chỗ
07:30
• Buon Ma Thuot Office
7h10m
14:40
• Sai Gon Office
No prepayment required
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
20:00
• TP Buôn Ma Thuột
7h5m
03:05
• Thu Duc Crossroads
*Belongs to 17:10 06-06-2023 Buon Hò -Sài Gòn trip
No prepayment required
Loan Sáng
Instant booking
Loan Sáng
Giường nằm 44 chỗ
05:30
• Eakar KM 68
10h40m
16:10
• Binh Phuoc Crossroads - 47 Gas Station
*Belongs to 05:30 06-06-2023 Eakar - Sai Gon trip
An Phát
An Phát
Giường nằm 40 chỗ
20:40
• Km92
7h55m
04:35
• Tan Thoi Hiep
*Belongs to 16:00 06-06-2023 BX Kbang - BX An Suong trip
No prepayment required
Kim Anh
Kim Anh
VIP Limousine 22 Chỗ (Thaco)
18:30
• Farm 718
9h25m
03:55
• Ba Diem Crossroads
*Belongs to 19:30 06-06-2023 Phuoc An - Sai Gon trip
No prepayment required
Tuấn Trung
Instant booking
Tuấn Trung
Limousine 34 giường
20:30
• South Bus station of Buon Ma Thuot
7h20m
03:50
• Mien Dong Bus Station
Hiếu Khanh
Instant booking
Hiếu Khanh
Giường nằm 46 chỗ
19:30
• Bến xe phía nam Buôn Ma Thuột (QL14)
6h45m
02:15
• Binh Phuoc Crossroads
*Belongs to 18:00 06-06-2023 EaKar - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Thuỷ
Hoàng Thuỷ
Giường nằm 38 chỗ VIP
21:11
• South Bus station of Buon Ma Thuot
8h30m
05:41
• An Suong
*Belongs to 18:01 06-06-2023 Duc Long - An Suong trip
No prepayment required
Việt Tân Phát
Việt Tân Phát
Limousine 22 Phòng
• Buon Ma Thuot (Around Highway 14)
7h30m
06:00
• Mien Dong Bus Station
Vương Tấn Dũng
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
22:00
• Buon Ma Thuot
7h
05:00
• Mien Dong Bus Station
*Belongs to 15:00 06-06-2023 KBang - Sai Gon trip
No prepayment required
Gia Phúc - Gia Lai
Gia Phúc - Gia Lai
Giường nằm 36 chỗ
22:10
• Buon Ma Thuot
8h15m
06:25
• Mien Dong Bus Station
*Belongs to 18:30 06-06-2023 Gia Lai - Sai Gon trip
No prepayment required
An Hoà Hiệp
An Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
15:30
• Buon Ma Thuot City bus station
7h40m
23:10
• An Suong
*Belongs to 14:00 06-06-2023 Ea Kar - Tan Hong trip
No prepayment required
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Giường nằm 36 chỗ
20:30
• South Bus station of Buon Ma Thuot
7h30m
04:00
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 15:30 06-06-2023 Phu Yen - Dong Nai trip
No prepayment required
Sáu Bản
Sáu Bản
Giường nằm 44 chỗ
20:40
• Buôn Hồ
8h
04:40
• Mien Dong Bus Station
*Belongs to 18:00 06-06-2023 Chu Se - Sai Gon trip
No prepayment required
Minh Anh
Instant booking
Minh Anh
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• South Bus station of Buon Ma Thuot
7h25m
03:25
• Mien Dong Bus Station
*Belongs to 19:00 06-06-2023 Eakar - Sai Gon trip
Thảo Lan
Thảo Lan
Giường nằm 41 chỗ
19:30
• Buôn Ma Thuột
7h30m
03:00
• Sai Gon Office
*Belongs to 18:30 06-06-2023 Dak Lak - Sai Gon trip
No prepayment required
Trang Hòa
Instant booking
Trang Hòa
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• Văn Phòng Đắk Lắk
11h15m
06:15
• Sai Gon Office
No prepayment required
Anh Thư (Buôn Hồ)
Instant booking
Anh Thư (Buôn Hồ)
Giường nằm 44 chỗ
18:00
• Buon Ho Bus Station
10h20m
04:20
• Ho Chi Minh office
Nguyên Dịu
Instant booking
Nguyên Dịu
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Giang Sơn Office
11h
05:30
• Sai Gon Office
No prepayment required
Cường Ny
Instant booking
Cường Ny
Giường nằm VIP 22 chỗ
19:30
• Ea H'leo Bus Station
10h15m
05:45
• Mien Dong Bus Station
No prepayment required
Tuấn Hiệp
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
15:01
• KM 82 - 14Th Highway
9h25m
00:26
• Ngã 4 An Sương
Đức Minh
Instant booking
Đức Minh
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• VP Buôn Ma Thuột
10h20m
06:20
• Sai Gon Offfice
Thuận Hiếu
Instant booking
Thuận Hiếu
Giường nằm 44 chỗ
19:30
• Phuoc An Bus Station
10h35m
06:05
• 664 Cong Hoa Street
No prepayment required
Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Giường nằm 41 chỗ
17:30
• Eakar
8h30m
02:00
• Binh Phuoc Crossroads
*Belongs to 16:00 06-06-2023 Song Hinh (QL 14) - BXMD trip
Khang Phát
Khang Phát
Giường nằm 40 chỗ
19:30
• Buon Ma Thuot City
9h55m
05:25
• Sai Gon Office
*Belongs to 18:00 06-06-2023 Krong Bong - Sai Gon trip
Phương Hồng Linh
Instant booking
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:00
• Thị xã Buôn Hồ
11h15m
06:15
• Mien Dong Bus Station
*Belongs to 19:00 06-06-2023 Buon Ho - Buon Ma Thuot - Sai Gon - Dong Nai - Vung Tau trip
No prepayment required
Thuận Thảo
Thuận Thảo
Limousine 34 giường
• Eakar Bus Station
0h
18:05
• Mien Dong Bus Station
Bảy Lang
Bảy Lang
Limousine 34 giường
20:35
• Ea H'leo Bus Station
9h
05:35
• Office ticket 210-QL13
*Belongs to 18:35 06-06-2023 Gia Lai - TP HCM trip
No prepayment required
Quốc Phát
Quốc Phát
Limousine 34 giường
18:40
• Ea H'leo Bus Station
9h15m
03:55
• Mien Dong Bus Station
Phong Phú
Instant booking
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
22:40
• Southside Buon Ma Thuot Bus Station
7h10m
05:50
• 38 Nguyễn Xí St
*Belongs to 16:00 06-06-2023 Mang Den - Sai Gon trip
No prepayment required
Phượng Thu
Instant booking
Phượng Thu
Giường nằm 40 chỗ mới
22:05
• Buon Ma Thuot
7h30m
05:35
• Mien Dong Bus Station
*Belongs to 15:00 06-06-2023 Kon Tum - Sai Gon trip
No prepayment required
Tây Nguyên
Tây Nguyên
Limousine giường nằm 34 chỗ
21:30
• Buon Ma Thuot city
6h30m
04:00
• Mien Dong Bus Station - 22
*Belongs to 17:00 06-06-2023 Kon Tum - Mien Dong trip
No prepayment required
Nhật Tân
Nhật Tân
Giường nằm 44 chỗ
21:05
• Buon Ma Thuot
7h40m
04:45
• Bến xe Miền Đông - Quầy 28
*Belongs to 15:30 06-06-2023 Kon Tum - Sai Gon trip
Tư Trang
Tư Trang
Limousine phòng 22 chỗ
18:30
• Buon Ho Bus Station
8h
02:30
• Mien Dong Bus Station
Lộc Thủy
Lộc Thủy
Giường nằm 46 chỗ
04:00
• Buon Ma Thuot city
9h
13:00
• An Suong Bus Station