loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Dong Phu - Binh Phuoc to Gia Lai

: 51 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 03/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Minh Quốc
Instant booking
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
03:40
• Pleiku, quốc lộ 14
*Belongs to 17:00 09-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Vương Tấn Dũng
Instant booking
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h45m
03:45
• Pleiku, quốc lộ 14
*Belongs to 16:30 09-02-2023 Sai Gon - KBang trip
No prepayment required
Vương Tấn Dũng
Instant booking
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
10h45m
05:45
• An Khê
*Belongs to 16:30 09-02-2023 Sai Gon - KBang trip
No prepayment required
Vương Tấn Dũng
Instant booking
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
10h20m
05:20
• Huyện Đắk Pơ
*Belongs to 16:30 09-02-2023 Sai Gon - KBang trip
No prepayment required
Vương Tấn Dũng
Instant booking
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
11h10m
06:10
• Bến xe khách Kbang
*Belongs to 16:30 09-02-2023 Sai Gon - KBang trip
No prepayment required
Vương Tấn Dũng
Instant booking
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
9h5m
04:05
• Đắk Đoa
*Belongs to 16:30 09-02-2023 Sai Gon - KBang trip
No prepayment required
Vương Tấn Dũng
Instant booking
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
9h30m
04:30
• Mang Yang
*Belongs to 16:30 09-02-2023 Sai Gon - KBang trip
No prepayment required
Minh Quốc
Instant booking
Minh Quốc
Limousine giường nằm 34 chỗ
19:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
04:10
• Pleiku, quốc lộ 14
*Belongs to 17:30 09-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
19:50
• Chợ Đồng Phú
7h55m
03:45
• VP Chư Sê
*Belongs to 17:30 09-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
19:50
• Chợ Đồng Phú
10h5m
05:55
• Bến xe Đức Long Gia Lai
*Belongs to 17:30 09-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
Minh Quốc
Instant booking
Minh Quốc
Limousine giường nằm 34 chỗ
20:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
04:40
• Pleiku, quốc lộ 14
*Belongs to 18:00 09-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
9h
05:00
• Bến xe Đức Long Gia Lai
*Belongs to 18:00 09-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h20m
04:20
• Chợ Phú Quang
*Belongs to 18:00 09-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
9h30m
05:30
• Bến xe Đắk Đoa
*Belongs to 18:00 09-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
7h45m
03:45
• Chợ Phú Nhơn
*Belongs to 18:00 09-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
No prepayment required
Minh Quốc
Instant booking
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
20:01
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
04:41
• Pleiku, quốc lộ 14
*Belongs to 18:01 09-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
20:15
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
7h45m
04:00
• Chợ Phú Nhơn
*Belongs to 18:15 09-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
20:15
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
9h
05:15
• Bến xe Đức Long Gia Lai
*Belongs to 18:15 09-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
20:15
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
9h30m
05:45
• Bến xe Đắk Đoa
*Belongs to 18:15 09-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
20:15
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h20m
04:35
• Chợ Phú Quang
*Belongs to 18:15 09-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
No prepayment required
Minh Quốc
Instant booking
Minh Quốc
Limousine giường nằm 24 chỗ
20:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
05:10
• Pleiku, quốc lộ 14
*Belongs to 18:30 09-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Bảy Lang
Instant booking
Bảy Lang
Limousine 34 giường
20:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
9h
05:30
• Bến xe Đức Long Gia Lai
*Belongs to 18:30 09-02-2023 TP HCM - Gia Lai trip
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
20:35
• Chợ Đồng Phú
10h5m
06:40
• Bến xe Đức Long Gia Lai
*Belongs to 18:15 09-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
20:35
• Chợ Đồng Phú
7h55m
04:30
• VP Chư Sê
*Belongs to 18:15 09-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
Minh Quốc
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
02:40
• Pleiku, quốc lộ 14
Sáu Bản
Sáu Bản
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
9h10m
04:10
• PleiMe
Sáu Bản
Sáu Bản
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h
03:00
• Phú Nhơn QL14
Sáu Bản
Sáu Bản
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
03:40
• Bến xe Chư Sê mới
Quốc Phát
Quốc Phát
Limousine 34 giường
19:20
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h
03:20
• Phú Nhơn QL14
Quốc Phát
Quốc Phát
Limousine 34 giường
19:20
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
04:00
• VP Chư Sê