loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Dong Phu - Binh Phuoc to Pleiku - Gia Lai

: 21 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 07/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Lê Cương
Lê Cương
Giường nằm 44 chỗ
19:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
04:10
• Duc Long Bus Station
Đức Đạt
Đức Đạt
Limousine giường nằm 34 chỗ
20:05
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h25m
04:30
• Duc Long Bus Station
Đức Đạt
Đức Đạt
Limousine giường nằm 34 chỗ
20:05
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h55m
05:00
• Gia Lai Office
Minh Quốc
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
03:40
• Pleiku
*Belongs to 17:00 15-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Vương Tấn Dũng
Vương Tấn Dũng
Limousine 34 Phòng
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h45m
03:45
• Pleiku
*Belongs to 16:30 15-02-2023 Sai Gon - KBang trip
No prepayment required
Minh Quốc
Minh Quốc
Limousine giường nằm 34 chỗ
19:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
04:10
• Pleiku
*Belongs to 17:30 15-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Thuận Tiến
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
19:50
• Dong Phu Market
10h5m
05:55
• Duc Long Bus Station
*Belongs to 17:30 15-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
Minh Quốc
Minh Quốc
Limousine giường nằm 34 chỗ
20:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
04:40
• Pleiku
*Belongs to 18:00 15-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
9h
05:00
• Duc Long Bus Station
*Belongs to 18:00 15-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
No prepayment required
Minh Quốc
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
20:01
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
04:41
• Pleiku
*Belongs to 18:01 15-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
20:15
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
9h
05:15
• Duc Long Bus Station
*Belongs to 18:15 15-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
No prepayment required
Minh Quốc
Minh Quốc
Limousine giường nằm 24 chỗ
20:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
05:10
• Pleiku
*Belongs to 18:30 15-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Bảy Lang
Bảy Lang
Limousine 34 giường
20:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
9h
05:30
• Duc Long Bus Station
*Belongs to 18:30 15-02-2023 TP HCM - Gia Lai trip
No prepayment required
Thuận Tiến
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
20:35
• Dong Phu Market
10h5m
06:40
• Duc Long Bus Station
*Belongs to 18:15 15-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
Minh Quốc
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
02:40
• Pleiku
Gia Phúc - Gia Lai
Gia Phúc - Gia Lai
Limousine 34 giường
20:15
• Đối diện chợ Tân Lập-Bình Phước
9h15m
05:30
• Duc Long Bus Station
Thuận Ý
Thuận Ý
Limousine 32 chỗ
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
9h30m
05:59
• Duc Long Bus Station
Sáu Bản
Sáu Bản
Limousine 32 chỗ VIP
20:45
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
9h25m
06:10
• Gate ofDuc Long Bus Station