loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Tinh to Nghe An
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Hà Tĩnh (30)
 • Thị xã Kỳ Anh (29)
 • Thạch Hà (12)
 • Can Lộc (4)
 • Hương Khê (2)
 • Cẩm Xuyên (1)
 • Hồng Lĩnh (1)
Drop-off point
 • Vinh (34)
 • Đô Lương (7)
 • Nam Đàn (6)
 • Thanh Chương (6)
 • Cửa Lò (5)
 • Diễn Châu (3)
 • Nghĩa Đàn (3)
 • Anh Sơn (2)
 • Con Cuông (2)
 • Tương Dương (2)
 • Quỳ Hợp (1)
Types of seat
Rating
& up (57)

Find the cheapest bus tickets from Ha Tinh to Nghe An

: 206 trips
Sort by:
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
14:30
• Thị xã Kỳ Anh
4h30m
19:00
• Bến xe Đô Lương
550,000VND
20 seats left
*Belongs to 08:00 30-01-2023 Da Nang - Do Luong (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
14:40
• Thị xã Kỳ Anh
4h30m
19:10
• Bến xe Đô Lương
550,000VND
14 seats left
*Belongs to 08:10 30-01-2023 Da Nang - Do Luong (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
03:30
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
1h
04:30
• Văn phòng Vinh
400,000VND
*Belongs to 17:00 29-01-2023 Quang Ngai - Con Cuong trip
Tam Mao
Ghế ngồi 28 chỗ
11:50
• Bến xe Hà Tĩnh
4h30m
16:20
• Bến xe Quỳ Hợp
70,000VND
Bình Yến
Ghế ngồi 45 chỗ
• Bến xe Hà Tĩnh
1h30m
14:05
• Bến xe Bắc Vinh
Not available on VeXeRe
Sâm Hương
Sâm Hương
Limousine giường nằm 32 chỗ
22:30
• Hà Tĩnh (Dọc quốc lộ)
3h
01:30
• Nghệ An (Dọc quốc lộ)
600,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
• Thị xã Kỳ Anh
4h
18:45
• Bến xe Dùng
300,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
• Bến xe Hà Tĩnh
0h30m
16:10
• Văn phòng Vinh
550,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe Hà Tĩnh
2h15m
18:00
• Thị trấn Nam Đàn
300,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
• Thị xã Kỳ Anh
2h30m
17:10
• Cổng chào Cửa Lò
550,000VND

Rate your ticket searching experiences

Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
• Bến xe Hà Tĩnh
3h
18:40
• Bến xe Dùng
550,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe Hà Tĩnh
3h
18:45
• Bến xe Dùng
300,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
• Thị xã Kỳ Anh
1h30m
16:15
• Văn phòng Vinh
300,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
• Thị xã Kỳ Anh
3h15m
18:00
• Thị trấn Nam Đàn
300,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
• Thị xã Kỳ Anh
3h15m
17:55
• Thị trấn Nam Đàn
550,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe Hà Tĩnh
3h30m
19:15
• Bến xe Đô Lương
300,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe Hà Tĩnh
1h30m
17:15
• Cổng chào Cửa Lò
300,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe Hà Tĩnh
0h30m
16:15
• Văn phòng Vinh
300,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
• Thị xã Kỳ Anh
4h30m
19:15
• Bến xe Đô Lương
300,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
• Bến xe Hà Tĩnh
1h30m
17:10
• Cổng chào Cửa Lò
550,000VND