loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Bus operator
Pick-up point
 • Thạch Hà (547)
 • Nghi Xuân (546)
 • Can Lộc (274)
 • Hồng Lĩnh (273)
 • Hà Tĩnh (44)
Drop-off point
 • Vinh (733)
 • Diễn Châu (648)
 • Nghi Lộc (324)
 • Quỳnh Lưu (162)
 • Hoàng Mai (138)
 • Nghĩa Đàn (48)
 • Thái Hòa (24)
Types of seat
Rating

Find the cheapest bus tickets from Ha Tinh to Vinh - Nghe An

: 241 trips
Sort by:
Trần Châu
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Ha Tinh Offical
1h30m
10:30
• Vinh Airport
Not has official fare
Trần Châu
Ghế ngồi 16 chỗ
09:30
• Ha Tinh city
1h
10:30
• Vinh Airport
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - San bay Vinh trip
Bình Yến
Ghế ngồi 45 chỗ
06:40
• Ha Tinh Bus Station
1h30m
08:10
• Bac Vinh Bus station
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:35
• Ha Tinh Bus Station
1h35m
23:10
• Quan Banh Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 29 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
09:10
• Ha Tinh Bus Station
0h50m
10:00
• Ben Thuy 1 Bridge
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Gia Lam - 18 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:25
• Gia Lach Office
0h45m
23:10
• Quan Banh Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 12 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
09:45
• Hong Linh Office
0h55m
10:40
• Vinh West Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Gia Lam - 18 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
10:50
• Gia Lach Office
0h40m
11:30
• Vinh West Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
15:45
• Hong Linh Office
0h15m
16:00
• Ben Thuy 1 Bridge
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 37 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
12:25
• Can Loc Office
1h5m
13:30
• Vinh West Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 09 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
09:35
• Can Loc Office
1h5m
10:40
• Vinh West Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Gia Lam - 18 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
12:50
• Gia Lach Office
0h
12:50
• Ben Thuy 1 Bridge
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 09 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
12:00
• Ha Tinh Bus Station
0h50m
12:50
• Ben Thuy 1 Bridge
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 09 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
15:10
• Ha Tinh Bus Station
1h30m
16:40
• Quan Banh Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 37 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:20
• Den Cui
0h50m
23:10
• Quan Banh Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 12 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:35
• Ha Tinh Bus Station
1h25m
23:00
• Vinh West Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 29 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
09:15
• Thach Ha Office
1h35m
10:50
• Quan Banh Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Gia Lam - 18 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 20 chỗ
22:05
• Can Loc Office
0h25m
22:30
• Ben Thuy 1 Bridge
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - V.02 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
08:35
• Hong Linh Office
0h15m
08:50
• Ben Thuy 1 Bridge
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Yen Nghia - 17 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
09:55
• Den Cui
0h55m
10:50
• Quan Banh Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 19-01-2022 Ha Tinh - Gia Lam - 18 trip