loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghe An to Ha Tinh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Vinh (30)
 • Cửa Lò (5)
 • Thanh Chương (5)
 • Hưng Nguyên (4)
 • Nam Đàn (4)
 • Đô Lương (4)
 • Nghĩa Đàn (3)
 • Diễn Châu (2)
 • Quỳ Hợp (1)
Drop-off point
 • Hà Tĩnh (26)
 • Thị xã Kỳ Anh (15)
 • Can Lộc (5)
 • Thạch Hà (4)
 • Huyện Kỳ Anh (3)
 • Hồng Lĩnh (3)
 • Hương Khê (2)
Types of seat
Rating
& up (41)
& up (47)

Find the cheapest bus tickets from Nghe An to Ha Tinh

: 123 trips
Sort by:
Tam Mao
Ghế ngồi 28 chỗ
06:00
• Bến xe Quỳ Hợp
4h30m
10:30
• Bến xe Hà Tĩnh
70,000VND
Bình Yến
Ghế ngồi 45 chỗ
• Bến xe Bắc Vinh
1h30m
10:30
• Bến xe Hà Tĩnh
Not available on VeXeRe
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
• Bến xe Đô Lương
4h30m
22:45
• Thị xã Kỳ Anh
800,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
• Hưng Nguyên
2h30m
22:45
• Thị xã Kỳ Anh
800,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
• Văn phòng Vinh
1h30m
22:45
• Thị xã Kỳ Anh
800,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
• Văn phòng Vinh
1h30m
23:00
• Thị xã Kỳ Anh
450,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
19:30
• Thanh Chương
2h
21:30
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
600,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe Dùng
4h
23:00
• Thị xã Kỳ Anh
450,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
• Văn phòng Vinh
0h30m
21:45
• Bến xe Hà Tĩnh
800,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
21:00
• Cổng chào Cửa Lò
0h30m
21:30
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
600,000VND

Rate your ticket searching experiences

Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
• Thị trấn Nam Đàn
2h15m
22:00
• Bến xe Hà Tĩnh
450,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
• Thị trấn Nam Đàn
2h15m
21:45
• Bến xe Hà Tĩnh
800,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
• Cổng chào Cửa Lò
2h
23:00
• Thị xã Kỳ Anh
450,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
• Hưng Nguyên
1h30m
21:45
• Bến xe Hà Tĩnh
800,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
• Hưng Nguyên
1h30m
22:00
• Bến xe Hà Tĩnh
450,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
• Văn phòng Vinh
0h30m
22:00
• Bến xe Hà Tĩnh
450,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
20:30
• Văn phòng Vinh
1h
21:30
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
600,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
• Thị trấn Nam Đàn
3h15m
22:45
• Thị xã Kỳ Anh
800,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
• Hưng Nguyên
2h30m
23:00
• Thị xã Kỳ Anh
450,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe Đô Lương
4h30m
23:00
• Thị xã Kỳ Anh
450,000VND