loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Dak Nong > Bus ticket from Sai Gon to Gia Nghia
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Gia Nghia - Dak Nong

: 112 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Kim Anh
Instant booking
Kim Anh
Limousine 32 Phòng
07:00
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94
4h35m
11:35
• Cầu vượt Gia Nghĩa (QL14)
*Belongs to 07:00 05-05-2023 Sai Gon - Phuoc An trip
No prepayment required
Loan Sáng
Instant booking
Loan Sáng
Giường nằm 44 chỗ
07:30
• Bến Xe Miền Đông - Dãy 6-C1
6h10m
13:40
• Gia Nghĩa QL14
*Belongs to 07:30 05-05-2023 Sai Gon - Eakar trip
No prepayment required
Loan Sáng
Instant booking
Loan Sáng
Giường nằm 44 chỗ
08:00
• Ngã Tư Bình Phước
5h40m
13:40
• Gia Nghĩa QL14
*Belongs to 07:30 05-05-2023 Sai Gon - Eakar trip
No prepayment required
Long Vân Limousine
Instant booking
Long Vân Limousine
Limousine phòng đơn 32 chỗ
08:30
• Văn phòng Sài Gòn
5h
13:30
• Gia Nghĩa
*Belongs to 08:30 05-05-2023 Sai Gon - Buon Me Thuot trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Limousine 21 Phòng Đơn (Có Toilet)
09:00
• VP Tân Bình
8h
17:00
• Đắk Nông
*Belongs to 09:00 05-05-2023 Sai Gon - Dak Lak (TD) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Limousine 21 Phòng Đơn (Có Toilet)
09:50
• Văn Phòng Thủ Đức
7h10m
17:00
• Đắk Nông
*Belongs to 09:00 05-05-2023 Sai Gon - Dak Lak (TD) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Giường nằm 34 chỗ
11:00
• VP Tân Bình
8h10m
19:10
• Đắk Nông
*Belongs to 11:00 05-05-2023 Sai Gon - Dak Lak trip
Long Vân Limousine
Instant booking
Long Vân Limousine
Limousine phòng đơn 22 chỗ
11:00
• Văn phòng Sài Gòn
5h
16:00
• Gia Nghĩa
*Belongs to 11:00 05-05-2023 Sai Gon - Buon Me Thuot trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Limousine 21 Phòng Đơn (Có Toilet)
11:30
• VP Tân Bình
7h39m
19:09
• Đắk Nông
*Belongs to 11:30 05-05-2023 Sai Gon - Dak Lak (GV) trip
Tiến Oanh
Instant booking
Tiến Oanh
Limousine 21 Phòng Đơn (Có Toilet)
12:29
• Bến xe Ngã Tư Ga
6h40m
19:09
• Đắk Nông
*Belongs to 11:30 05-05-2023 Sai Gon - Dak Lak (GV) trip
Long Vân Limousine
Instant booking
Long Vân Limousine
Limousine phòng đơn 22 chỗ (WC)
13:00
• Văn phòng Sài Gòn
5h
18:00
• Gia Nghĩa
*Belongs to 13:00 05-05-2023 Sai Gon - Buon Me Thuot trip
Phương Hồng Linh
Instant booking
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
13:00
• VP Sài Gòn
5h
18:00
• Cầu Vượt Gia Nghĩa
*Belongs to 13:00 05-05-2023 Sai Gon - Krong No trip
No prepayment required
Long Vân Limousine
Instant booking
Long Vân Limousine
Limousine phòng đơn 21 chỗ
15:00
• Văn phòng Sài Gòn
5h
20:00
• Gia Nghĩa
*Belongs to 15:00 05-05-2023 Sai Gon - Buon Me Thuot trip
Vương Tấn Dũng
Instant booking
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
16:30
• VP QL13
6h
22:30
• Gia Nghĩa
*Belongs to 16:30 05-05-2023 Sai Gon - KBang trip
No prepayment required
Vương Tấn Dũng
Instant booking
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
16:30
• Bến xe Miền Đông
6h
22:30
• Gia Nghĩa
*Belongs to 16:30 05-05-2023 Sai Gon - KBang trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Giường nằm 40 chỗ
16:30
• Bến xe Miền Đông Mới
5h32m
22:02
• Gia Nghĩa
*Belongs to 16:30 05-05-2023 Ben xe Mien Dong Moi - KBang trip
No prepayment required
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
17:00
• VP Sài Gòn
7h
00:00
• Cầu vượt Gia Nghĩa
*Belongs to 17:00 05-05-2023 Sài Gòn - Buon Hò trip
No prepayment required
Quý Thảo (Đắk Lắk)
Instant booking
Quý Thảo (Đắk Lắk)
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• VP Sài Gòn
7h35m
00:35
• Quốc lộ 14
*Belongs to 18:00 05-05-2023 Sai Gon - Dak Lak trip
Loan Sáng
Instant booking
Loan Sáng
Limousine giường phòng 34 chỗ
17:30
• VP Tân Phú
6h
23:30
• Gia Nghĩa QL14
*Belongs to 18:00 05-05-2023 Sai Gon - Eakar (Limousine) trip
No prepayment required
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Limousine giường phòng 22 chỗ
17:30
• VP Sài Gòn
7h
00:30
• Cầu vượt Gia Nghĩa
*Belongs to 17:30 05-05-2023 Sài Gòn - Buon Hò trip
No prepayment required
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
17:45
• Ngã Tư An Sương
6h15m
00:00
• Cầu vượt Gia Nghĩa
*Belongs to 17:00 05-05-2023 Sài Gòn - Buon Hò trip
No prepayment required
Thảo Lan
Instant booking
Thảo Lan
Giường nằm 41 chỗ
18:00
• VP Sài Gòn
8h30m
02:30
• Gia Nghĩa
*Belongs to 18:00 05-05-2023 Sai Gon - Dak Lak trip
Loan Sáng
Instant booking
Loan Sáng
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:00
• Bến xe An Sương
5h30m
23:30
• Gia Nghĩa QL14
*Belongs to 18:00 05-05-2023 Sai Gon - Eakar (Limousine) trip
No prepayment required
Minh Anh
Instant booking
Minh Anh
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Văn phòng Tân Phú
6h15m
00:15
• Quốc Lộ 14 Gia Nghĩa
*Belongs to 18:00 05-05-2023 Sai Gon - Eakar trip
No prepayment required
Quý Thảo (Đắk Lắk)
Instant booking
Quý Thảo (Đắk Lắk)
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• VP Sài Gòn
7h35m
01:35
• Quốc lộ 14
*Belongs to 19:00 05-05-2023 Sai Gon - Dak Lak trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
18:15
• Ngã Tư Ga
5h45m
00:00
• Cầu vượt Gia Nghĩa
*Belongs to 17:00 05-05-2023 Sài Gòn - Buon Hò trip
No prepayment required
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Limousine giường phòng 22 chỗ
18:15
• Ngã Tư An Sương
6h15m
00:30
• Cầu vượt Gia Nghĩa
*Belongs to 17:30 05-05-2023 Sài Gòn - Buon Hò trip
No prepayment required
Anh Thư (Buôn Hồ)
Instant booking
Anh Thư (Buôn Hồ)
Giường nằm 44 chỗ
18:15
• VP Anh Thư HCM
5h55m
00:10
• Gia Nghĩa
*Belongs to 18:15 05-05-2023 Sai Gon - Buon Ho trip
Bảy Lang
Instant booking
Bảy Lang
Limousine 34 giường
18:30
• Phòng vé 210-QL13
4h50m
23:20
• Gia Nghĩa
*Belongs to 18:30 05-05-2023 TP HCM - Gia Lai trip
No prepayment required
Minh Anh
Instant booking
Minh Anh
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Bến xe An Sương
5h45m
00:15
• Quốc Lộ 14 Gia Nghĩa
*Belongs to 18:00 05-05-2023 Sai Gon - Eakar trip
No prepayment required