loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Bus operator
Pick-up point
 • Vinh (935)
 • Diễn Châu (912)
 • Nghi Lộc (456)
 • Quỳnh Lưu (228)
 • Hoàng Mai (198)
 • Nghĩa Đàn (60)
 • Thái Hòa (30)
Drop-off point
 • Thạch Hà (577)
 • Nghi Xuân (546)
 • Can Lộc (313)
 • Hồng Lĩnh (288)
 • Hà Tĩnh (45)
Types of seat
Rating

Find the cheapest bus tickets from Vinh - Nghe An to Ha Tinh

: 252 trips
Sort by:
Bình Yến
Ghế ngồi 45 chỗ
• Bac Vinh Bus station
1h30m
10:30
• Ha Tinh Bus Station
100,000VND
Trần Châu
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Vinh Airport
1h30m
10:30
• Ha Tinh Offical
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
02:55
• Quan Banh Office
1h25m
04:20
• Thach Ha Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
03:00
• Vinh West Bus Station
1h
04:00
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
02:55
• Quan Banh Office
0h55m
03:50
• Hong Linh Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
02:55
• Quan Banh Office
1h30m
04:25
• Ha Tinh Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
02:55
• Quan Banh Office
0h40m
03:35
• Gia Lach Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
02:55
• Quan Banh Office
0h45m
03:40
• Den Cui
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
03:35
• Ben Thuy 1 Bridge
0h
03:35
• Gia Lach Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
03:00
• Ly Thuong Kiet Office
1h
04:00
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
03:35
• Ben Thuy 1 Bridge
0h5m
03:40
• Den Cui
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
03:00
• Vinh West Bus Station
1h20m
04:20
• Thach Ha Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
02:55
• Quan Banh Office
1h5m
04:00
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
03:00
• Ly Thuong Kiet Office
0h50m
03:50
• Hong Linh Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
03:00
• Ly Thuong Kiet Office
1h25m
04:25
• Ha Tinh Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
03:35
• Ben Thuy 1 Bridge
0h45m
04:20
• Thach Ha Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
03:00
• Vinh West Bus Station
0h50m
03:50
• Hong Linh Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
03:00
• Vinh West Bus Station
1h25m
04:25
• Ha Tinh Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
03:00
• Ly Thuong Kiet Office
0h40m
03:40
• Den Cui
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
03:00
• Vinh West Bus Station
0h40m
03:40
• Den Cui
Not has official fare
*Belongs to --:-- 18-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip