loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Phuoc to Gia Lai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Binh Phuoc to Gia Lai

: 105 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Minh Quốc
Instant booking
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
03:40
• Pleiku, quốc lộ 14
*Belongs to 17:00 12-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Vương Tấn Dũng
Instant booking
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
10h45m
05:45
• An Khê
*Belongs to 16:30 12-02-2023 Sai Gon - KBang trip
No prepayment required
Vương Tấn Dũng
Instant booking
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
9h5m
04:05
• Đắk Đoa
*Belongs to 16:30 12-02-2023 Sai Gon - KBang trip
No prepayment required
Vương Tấn Dũng
Instant booking
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h45m
03:45
• Pleiku, quốc lộ 14
*Belongs to 16:30 12-02-2023 Sai Gon - KBang trip
No prepayment required
Vương Tấn Dũng
Instant booking
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
10h20m
05:20
• Huyện Đắk Pơ
*Belongs to 16:30 12-02-2023 Sai Gon - KBang trip
No prepayment required
Vương Tấn Dũng
Instant booking
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
11h10m
06:10
• Bến xe khách Kbang
*Belongs to 16:30 12-02-2023 Sai Gon - KBang trip
No prepayment required
Vương Tấn Dũng
Instant booking
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
19:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
9h30m
04:30
• Mang Yang
*Belongs to 16:30 12-02-2023 Sai Gon - KBang trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Giường nằm 40 chỗ
19:15
• Đồng Xoài (QL14)
8h37m
03:52
• Chư Sê
*Belongs to 16:30 12-02-2023 Ben xe Mien Dong Moi - KBang trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Giường nằm 40 chỗ
19:15
• Đồng Xoài (QL14)
10h27m
05:42
• Pờ Tó
*Belongs to 16:30 12-02-2023 Ben xe Mien Dong Moi - KBang trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Giường nằm 40 chỗ
19:15
• Đồng Xoài (QL14)
12h10m
07:25
• Bến Xe K-Bang
*Belongs to 16:30 12-02-2023 Ben xe Mien Dong Moi - KBang trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Giường nằm 40 chỗ
19:15
• Đồng Xoài (QL14)
11h50m
07:05
• An Khê
*Belongs to 16:30 12-02-2023 Ben xe Mien Dong Moi - KBang trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Giường nằm 40 chỗ
19:15
• Đồng Xoài (QL14)
11h
06:15
• Kông Yang
*Belongs to 16:30 12-02-2023 Ben xe Mien Dong Moi - KBang trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Giường nằm 40 chỗ
19:15
• Đồng Xoài (QL14)
8h7m
03:22
• Chư Pưh
*Belongs to 16:30 12-02-2023 Ben xe Mien Dong Moi - KBang trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Giường nằm 40 chỗ
19:15
• Đồng Xoài (QL14)
9h37m
04:52
• Ayun Pa
*Belongs to 16:30 12-02-2023 Ben xe Mien Dong Moi - KBang trip
No prepayment required
Minh Quốc
Instant booking
Minh Quốc
Limousine giường nằm 34 chỗ
19:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
04:10
• Pleiku, quốc lộ 14
*Belongs to 17:30 12-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:30
• Bình Phước
9h
04:30
• Đăk Đoa
*Belongs to 17:00 12-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:30
• Bình Phước
9h30m
05:00
• Mang Yang
*Belongs to 17:00 12-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:30
• Bình Phước
10h30m
06:00
• An Khê
*Belongs to 17:00 12-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:30
• Bình Phước
11h15m
06:45
• Bến Xe K-Bang
*Belongs to 17:00 12-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:30
• Bình Phước
10h
05:30
• Đăk Pơ
*Belongs to 17:00 12-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:30
• Bình Phước
8h30m
04:00
• Tp Pleiku
*Belongs to 17:00 12-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:30
• Bình Phước
7h50m
03:20
• Chư Sê
*Belongs to 17:00 12-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
Nhật Tân
Instant booking
Nhật Tân
Limousine giuờng nằm 32 chỗ
19:40
• Ngã 4 Đồng Xoài
8h35m
04:15
• Pleiku, quốc lộ 14
*Belongs to 17:00 12-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
19:50
• Chợ Đồng Phú
7h55m
03:45
• VP Chư Sê
*Belongs to 17:30 12-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
19:50
• Chợ Đồng Phú
10h5m
05:55
• Bến xe Đức Long Gia Lai
*Belongs to 17:30 12-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
Minh Quốc
Instant booking
Minh Quốc
Limousine giường nằm 34 chỗ
20:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h40m
04:40
• Pleiku, quốc lộ 14
*Belongs to 18:00 12-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
9h
05:00
• Bến xe Đức Long Gia Lai
*Belongs to 18:00 12-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
7h45m
03:45
• Chợ Phú Nhơn
*Belongs to 18:00 12-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
8h20m
04:20
• Chợ Phú Quang
*Belongs to 18:00 12-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
9h30m
05:30
• Bến xe Đắk Đoa
*Belongs to 18:00 12-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
No prepayment required