loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dak Nong to Binh Phuoc
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Bus Operator's confirmation is immediateBus operator ensures preventative measures, such as car cleaning & disinfecting, hand sanitizer, ...
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Đăk R`Lấp (19)
 • Đăk Song (11)
 • Gia Nghĩa (10)
 • Cư Jút (9)
 • Đăk Mil (9)
 • Krông Nô (2)
Drop-off point
 • Đồng Xoài (32)
 • Bù Đăng (28)
 • Chơn Thành (25)
Types of seat
Rating
& up (12)
& up (43)

Find the cheapest bus tickets from Dak Nong to Binh Phuoc

: 60 trips
Sort by:
Tân Niênchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Niên
Limousine 34 giường
23:25
• Dak Song - Highway 14
3h10m
02:35
• Bù Đăng
250,000VND
34 available seats
*Belongs to 15:00 27-01-2022 Kon Tum - Dong Nai trip
Tân Niênchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Niên
Limousine 34 giường
23:25
• Dak Song - Highway 14
4h10m
03:35
• Đồng Xoài
250,000VND
34 available seats
*Belongs to 15:00 27-01-2022 Kon Tum - Dong Nai trip
Tân Niênchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Niên
Limousine 34 giường
21:40
• Cư Jút
4h55m
02:35
• Bù Đăng
250,000VND
34 available seats
*Belongs to 15:00 27-01-2022 Kon Tum - Dong Nai trip
Tân Niênchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Niên
Limousine 34 giường
21:40
• Cư Jút
5h55m
03:35
• Đồng Xoài
250,000VND
34 available seats
*Belongs to 15:00 27-01-2022 Kon Tum - Dong Nai trip
Tân Niênchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Niên
Limousine 34 giường
22:45
• Đắk Mil
3h50m
02:35
• Bù Đăng
250,000VND
34 available seats
*Belongs to 15:00 27-01-2022 Kon Tum - Dong Nai trip
Tân Niênchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Niên
Limousine 34 giường
22:45
• Đắk Mil
4h50m
03:35
• Đồng Xoài
250,000VND
34 available seats
*Belongs to 15:00 27-01-2022 Kon Tum - Dong Nai trip
Tân Niênchuyến xe an toàn covid-19
Tân Niên
Limousine 34 giường
00:10
• Gia Nghia (14 Highway)
3h25m
03:35
• Đồng Xoài
250,000VND
*Belongs to 15:00 26-01-2022 Kon Tum - Dong Nai trip
Tân Niênchuyến xe an toàn covid-19
Tân Niên
Limousine 34 giường
00:10
• Gia Nghia (14 Highway)
2h25m
02:35
• Bù Đăng
250,000VND
*Belongs to 15:00 26-01-2022 Kon Tum - Dong Nai trip
Tân Niênchuyến xe an toàn covid-19
Tân Niên
Limousine 34 giường
00:55
• Hong Phuoc Gas Station
2h40m
03:35
• Đồng Xoài
250,000VND
*Belongs to 15:00 26-01-2022 Kon Tum - Dong Nai trip
Tân Niênchuyến xe an toàn covid-19
Tân Niên
Limousine 34 giường
00:55
• Hong Phuoc Gas Station
1h40m
02:35
• Bù Đăng
250,000VND
*Belongs to 15:00 26-01-2022 Kon Tum - Dong Nai trip
Tân Niên
Tân Niên
Limousine 34 giường
21:40
• Đắk Nông
4h55m
02:35
• Bù Đăng
250,000VND
Tân Niên
Tân Niên
Limousine 34 giường
00:55
• Hong Phuoc Gas Station
1h40m
02:35
• Bình Phước
250,000VND
Tân Niên
Tân Niên
Limousine 34 giường
22:45
• Đắk Mil
3h50m
02:35
• Bình Phước
250,000VND
Tân Niên
Tân Niên
Limousine 34 giường
21:40
• Cư Jút
4h55m
02:35
• Bình Phước
250,000VND
Tân Niên
Tân Niên
Limousine 34 giường
21:40
• Đắk Nông
5h55m
03:35
• Đồng Xoài
250,000VND
Tân Niên
Tân Niên
Limousine 34 giường
21:40
• Đắk Nông
4h55m
02:35
• Bình Phước
250,000VND
Tân Niên
Tân Niên
Limousine 34 giường
23:25
• Dak Song - Highway 14
3h10m
02:35
• Bình Phước
250,000VND
Tân Niên
Tân Niên
Limousine 34 giường
00:10
• Gia Nghia (14 Highway)
2h25m
02:35
• Bình Phước
250,000VND
Phương Hồng Linhchuyến xe an toàn covid-19
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:30
• Bến xe khách Krông Nô
3h
23:30
• Trạm Dừng Bù Đăng
Not has official fare
*Belongs to --:-- 27-01-2022 Krong No - Sai Gon trip
Phương Hồng Linhchuyến xe an toàn covid-19
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 22 chỗ
22:30
• Cầu Vượt Gia Nghĩa
1h
23:30
• Trạm Dừng Bù Đăng
Not has official fare
*Belongs to --:-- 27-01-2022 Krong No - Sai Gon trip