loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dong Nai to Khanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Dong Nai to Khanh Hoa

: 325 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Giường nằm 38 chỗ (WC)
00:00
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
7h30m
07:30
• VP Cam Ranh
*Belongs to 22:30 12-02-2023 Sai Gon - Nha Trang (Q1) trip
Việt Nhật
Instant booking
Việt Nhật
Limousine 34 Giường
00:00
• Ngã ba Dầu Giây
6h30m
06:30
• VP Cam Ranh
*Belongs to 22:30 12-02-2023 Sai Gon - Nha Trang trip
No prepayment required
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Giường nằm 38 chỗ (WC)
00:00
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
8h30m
08:30
• Văn Phòng Nha Trang
*Belongs to 22:30 12-02-2023 Sai Gon - Nha Trang (Q1) trip
Bình Minh Bus
Instant booking
Bình Minh Bus
Limousine phòng đôi 22 chỗ
00:00
• Trảng Bom - Dọc QL1A
7h
07:00
• VP Nha Trang
*Belongs to 22:30 12-02-2023 Sai Gon - Nha Trang trip
No prepayment required
Việt Nhật
Instant booking
Việt Nhật
Limousine 34 Giường
00:00
• Ngã ba Dầu Giây
7h45m
07:45
• Nha Trang
*Belongs to 22:30 12-02-2023 Sai Gon - Nha Trang trip
No prepayment required
Bình Minh Bus
Instant booking
Bình Minh Bus
Limousine phòng đôi 22 chỗ
00:00
• Trảng Bom - Dọc QL1A
6h
06:00
• Vp Cam Ranh
*Belongs to 22:30 12-02-2023 Sai Gon - Nha Trang trip
No prepayment required
Trà Lan Viên
Instant booking
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
00:00
• Long Khánh
6h30m
06:30
• Vp. Cam Ranh
*Belongs to 22:30 12-02-2023 Sai Gon - Nha Trang trip
No prepayment required
Trà Lan Viên
Instant booking
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
00:00
• Long Khánh
7h30m
07:30
• Trạm Nha Trang
*Belongs to 22:30 12-02-2023 Sai Gon - Nha Trang trip
No prepayment required
Hòa Thuận Anh
Instant booking
Hòa Thuận Anh
Giường Phòng Limousine 22 chỗ
00:00
• Điểm đón Đồng Nai
7h30m
07:30
• Bến xe Cam Ranh
*Belongs to 22:20 12-02-2023 Sai Gon - Cam Ranh trip
Hòa Thuận Anh
Instant booking
Hòa Thuận Anh
Giường Phòng Limousine 22 chỗ
00:00
• Điểm đón Đồng Nai
7h35m
07:35
• Văn Phòng Cam Ranh
*Belongs to 22:20 12-02-2023 Sai Gon - Cam Ranh trip
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Giường nằm 38 chỗ (WC)
00:15
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
7h30m
07:45
• VP Cam Ranh
*Belongs to 22:45 12-02-2023 Sai Gon - Nha Trang (Q1) trip
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Giường nằm 38 chỗ (WC)
00:15
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
8h30m
08:45
• Văn Phòng Nha Trang
*Belongs to 22:45 12-02-2023 Sai Gon - Nha Trang (Q1) trip
Việt Nhật
Instant booking
Việt Nhật
Limousine 34 Giường
00:20
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
7h25m
07:45
• Nha Trang
*Belongs to 22:30 12-02-2023 Sai Gon - Nha Trang trip
No prepayment required
Việt Nhật
Instant booking
Việt Nhật
Limousine 34 Giường
00:20
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
6h10m
06:30
• VP Cam Ranh
*Belongs to 22:30 12-02-2023 Sai Gon - Nha Trang trip
No prepayment required
Bình Minh Bus
Instant booking
Bình Minh Bus
Limousine giường phòng 22 chỗ
00:25
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
5h20m
05:45
• Vp Cam Ranh
*Belongs to 22:15 12-02-2023 Sai Gon - Nha Trang trip
No prepayment required
Bình Minh Bus
Instant booking
Bình Minh Bus
Limousine giường phòng 22 chỗ
00:25
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
6h20m
06:45
• VP Nha Trang
*Belongs to 22:15 12-02-2023 Sai Gon - Nha Trang trip
No prepayment required
Bình Minh Bus
Instant booking
Bình Minh Bus
Limousine phòng đôi 22 chỗ
00:40
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
5h20m
06:00
• Vp Cam Ranh
*Belongs to 22:30 12-02-2023 Sai Gon - Nha Trang trip
No prepayment required
Bình Minh Bus
Instant booking
Bình Minh Bus
Limousine phòng đôi 22 chỗ
00:40
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
6h20m
07:00
• VP Nha Trang
*Belongs to 22:30 12-02-2023 Sai Gon - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:30
• Công viên Tam Hiệp
7h20m
14:50
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 06:30 13-02-2023 An Suong - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:30
• Công viên Tam Hiệp
6h50m
14:20
• Bưu điện Cam Ranh
*Belongs to 06:30 13-02-2023 An Suong - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:30
• Công viên Tam Hiệp
7h50m
15:20
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 06:30 13-02-2023 An Suong - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:40
• KCN Amata
7h40m
15:20
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 06:30 13-02-2023 An Suong - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:40
• KCN Amata
6h40m
14:20
• Bưu điện Cam Ranh
*Belongs to 06:30 13-02-2023 An Suong - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:40
• KCN Amata
7h10m
14:50
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 06:30 13-02-2023 An Suong - Nha Trang trip
No prepayment required
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
07:50
• Ngã Tư Amata
7h
14:50
• Cam Ranh
*Belongs to 07:00 13-02-2023 An Suong - Nha Trang - Ninh Hoa trip
No prepayment required
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
07:50
• Ngã Tư Amata
9h10m
17:00
• Ngã 3 Trong
*Belongs to 07:00 13-02-2023 An Suong - Nha Trang - Ninh Hoa trip
No prepayment required
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
07:50
• Ngã Tư Amata
9h20m
17:10
• Ngã 3 Ngoài
*Belongs to 07:00 13-02-2023 An Suong - Nha Trang - Ninh Hoa trip
No prepayment required
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
07:50
• Ngã Tư Amata
8h10m
16:00
• Bến xe phía nam Nha Trang
*Belongs to 07:00 13-02-2023 An Suong - Nha Trang - Ninh Hoa trip
No prepayment required
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
07:50
• Ngã Tư Amata
8h
15:50
• VP Nha Trang
*Belongs to 07:00 13-02-2023 An Suong - Nha Trang - Ninh Hoa trip
No prepayment required
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
07:50
• Ngã Tư Amata
9h35m
17:25
• Vòng xoay Ninh Diêm
*Belongs to 07:00 13-02-2023 An Suong - Nha Trang - Ninh Hoa trip
No prepayment required