loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Khanh Hoa to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Khanh Hoa to Sai Gon

: 595 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 31/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 32 Phòng
00:00
• Khánh Hòa
7h
07:00
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
*Belongs to 16:00 05-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (VIP) trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 32 Phòng
00:00
• Khánh Hòa
7h
07:00
• Chợ Đầu Mối Thủ Đức
*Belongs to 16:00 05-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (VIP) trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
00:30
• Khánh Hòa
7h
07:30
• Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối)
*Belongs to 16:00 05-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
00:30
• Khánh Hòa
7h
07:30
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
*Belongs to 16:00 05-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 24 Phòng
00:35
• Khánh Hòa
8h50m
09:25
• Chợ Đầu Mối Thủ Đức
*Belongs to 17:00 05-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (Vip24) trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 24 Phòng
00:35
• Khánh Hòa
9h
09:35
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
*Belongs to 17:00 05-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (Vip24) trip
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
00:45
• Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
8h
08:45
• Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
*Belongs to 19:00 05-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon trip
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
00:45
• Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
9h30m
10:15
• Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
*Belongs to 19:00 05-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon trip
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
01:15
• Ngã 3 thành
9h
10:15
• Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
*Belongs to 19:00 05-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon trip
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
01:15
• Ngã 3 thành
7h30m
08:45
• Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
*Belongs to 19:00 05-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon trip
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 40 chỗ
01:45
• Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
9h30m
11:15
• Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
*Belongs to 20:00 05-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon trip
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 40 chỗ
01:45
• Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
8h
09:45
• Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
*Belongs to 20:00 05-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon trip
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 40 chỗ
02:15
• Ngã 3 thành
7h30m
09:45
• Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
*Belongs to 20:00 05-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon trip
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 40 chỗ
02:15
• Ngã 3 thành
9h
11:15
• Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
*Belongs to 20:00 05-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon trip
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
05:35
• Vòng xoay Ninh Diêm
10h35m
16:10
• Bến xe An Sương
*Belongs to 07:00 06-02-2023 Ninh Hoa - Nha Trang - An Suong trip
No prepayment required
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
05:35
• Vòng xoay Ninh Diêm
10h5m
15:40
• Ngã Tư Thủ Đức
*Belongs to 07:00 06-02-2023 Ninh Hoa - Nha Trang - An Suong trip
No prepayment required
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
05:50
• Ngã 3 Ngoài
10h20m
16:10
• Bến xe An Sương
*Belongs to 07:00 06-02-2023 Ninh Hoa - Nha Trang - An Suong trip
No prepayment required
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
05:50
• Ngã 3 Ngoài
9h50m
15:40
• Ngã Tư Thủ Đức
*Belongs to 07:00 06-02-2023 Ninh Hoa - Nha Trang - An Suong trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
06:00
• Vp Nha Trang
9h35m
15:35
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 06:30 06-02-2023 Nha Trang - An Suong trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
06:00
• Vp Nha Trang
10h5m
16:05
• Bến Xe An Sương
*Belongs to 06:30 06-02-2023 Nha Trang - An Suong trip
No prepayment required
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
06:00
• Ngã 3 Trong
9h40m
15:40
• Ngã Tư Thủ Đức
*Belongs to 07:00 06-02-2023 Ninh Hoa - Nha Trang - An Suong trip
No prepayment required
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
06:00
• Ngã 3 Trong
10h10m
16:10
• Bến xe An Sương
*Belongs to 07:00 06-02-2023 Ninh Hoa - Nha Trang - An Suong trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
06:30
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
9h35m
16:05
• Bến Xe An Sương - Quầy vé 11
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
06:30
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
9h5m
15:35
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 06:30 06-02-2023 Nha Trang - An Suong trip
No prepayment required
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
07:00
• Bến xe phía nam Nha Trang
9h10m
16:10
• Bến xe An Sương
No prepayment required
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
07:00
• Bến xe phía nam Nha Trang
8h40m
15:40
• Ngã Tư Thủ Đức
*Belongs to 07:00 06-02-2023 Ninh Hoa - Nha Trang - An Suong trip
No prepayment required
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
07:10
• VP Nha Trang
8h30m
15:40
• Ngã Tư Thủ Đức
*Belongs to 07:00 06-02-2023 Ninh Hoa - Nha Trang - An Suong trip
No prepayment required
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
07:10
• VP Nha Trang
9h
16:10
• Bến xe An Sương
*Belongs to 07:00 06-02-2023 Ninh Hoa - Nha Trang - An Suong trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:20
• Bưu điện Cam Lâm
8h45m
16:05
• Bến Xe An Sương - Quầy vé 11
*Belongs to 06:30 06-02-2023 Nha Trang - An Suong trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:20
• Bưu điện Cam Lâm
8h15m
15:35
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 06:30 06-02-2023 Nha Trang - An Suong trip
No prepayment required