loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Ninh Thuan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Ninh Thuan

: 127 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 28/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
06:30
• Bến Xe An Sương
6h50m
13:20
• Vp Phan Rang
*Belongs to 06:30 03-02-2023 An Suong - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:00
• Ngã 4 Bình Phước
6h20m
13:20
• Vp Phan Rang
*Belongs to 06:30 03-02-2023 An Suong - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
07:30
• Ngã Tư Bình Phước
8h30m
16:00
• Vp Phan Rang
*Belongs to 07:00 03-02-2023 Binh Duong - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
07:45
• Văn phòng quận 5
7h40m
15:25
• Vp Phan Rang
*Belongs to 08:15 03-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
08:45
• Ngã 4 Bình Phước
6h40m
15:25
• Vp Phan Rang
*Belongs to 08:15 03-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
09:05
• Bến Xe Miền Đông Mới
6h20m
15:25
• Vp Phan Rang
*Belongs to 08:15 03-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:30
• Văn phòng Bình Thạnh
8h45m
18:15
• Vp Phan Rang
*Belongs to 09:30 03-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
10:00
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
8h30m
18:30
• Ninh Thuận
*Belongs to 10:00 03-02-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 32 Phòng
10:00
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
7h30m
17:30
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 10:00 03-02-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (VIP) trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
10:00
• Ngã 4 Bình Phước
8h15m
18:15
• Vp Phan Rang
*Belongs to 09:30 03-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
10:15
• Văn phòng quận 5
7h40m
17:55
• Vp Phan Rang
*Belongs to 10:45 03-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 32 Phòng
10:30
• Cây xăng Tam Bình 2
7h
17:30
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 10:00 03-02-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (VIP) trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
10:30
• Bến Xe Miền Đông Mới
7h45m
18:15
• Vp Phan Rang
*Belongs to 09:30 03-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
Hoàng Anh
Instant booking
Hoàng Anh
Giường nằm 41 chỗ
11:00
• VP Quận 10
8h
19:00
• VP Phan Rang
Hoàng Anh
Instant booking
Hoàng Anh
Giường nằm 41 chỗ
11:00
• VP Quận 10
7h30m
18:30
• Ngã 3 Phú Quý
*Belongs to 11:00 03-02-2023 Ho Chi Minh - Phan Rang trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
11:00
• Cây xăng Tam Bình 2
7h30m
18:30
• Ninh Thuận
*Belongs to 10:00 03-02-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
11:15
• Ngã 4 Bình Phước
6h40m
17:55
• Vp Phan Rang
*Belongs to 10:45 03-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Thiện Trí
Instant booking
Thiện Trí
Limousine giường nằm 34 chỗ PIKACHU
11:30
• Vp. Quận 10
7h45m
19:15
• Vp Phan Rang
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
11:35
• Bến Xe Miền Đông Mới
6h20m
17:55
• Vp Phan Rang
*Belongs to 10:45 03-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Thiện Trí
Instant booking
Thiện Trí
Limousine giường nằm 34 chỗ PIKACHU
11:45
• Ngã Tư Thủ Đức
7h30m
19:15
• Vp Phan Rang
*Belongs to 11:30 03-02-2023 Sai Gon - Phan Rang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:00
• Văn phòng Bình Thạnh
8h45m
20:45
• Vp Phan Rang
*Belongs to 12:00 03-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:30
• Văn phòng quận 5
7h40m
20:10
• Vp Phan Rang
*Belongs to 13:00 03-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:30
• Ngã 4 Bình Phước
8h15m
20:45
• Vp Phan Rang
*Belongs to 12:00 03-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:00
• Bến Xe Miền Đông Mới
7h45m
20:45
• Vp Phan Rang
*Belongs to 12:00 03-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:30
• Ngã 4 Bình Phước
6h40m
20:10
• Vp Phan Rang
*Belongs to 13:00 03-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:50
• Bến Xe Miền Đông Mới
6h20m
20:10
• Vp Phan Rang
*Belongs to 13:00 03-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
16:00
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
6h
22:00
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 16:00 03-02-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
16:30
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
6h
22:30
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 16:30 03-02-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
16:31
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
6h
22:31
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 16:31 03-02-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:00
• Văn phòng Bình Thạnh
7h5m
01:05
• Vp Phan Rang
*Belongs to 18:00 03-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip