loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Thuan to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Binh Thuan to Sai Gon

: 435 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 26/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Cao Lâm
Instant booking
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
00:00
• VP Phan Thiết
4h30m
04:30
• VP Sài Gòn
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
00:00
• Cổng chào Phan Thiết
4h45m
04:45
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 18:30 31-01-2023 Van Gia - Long An trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
7h
07:00
• Văn phòng quận 5
*Belongs to 19:00 31-01-2023 Van Gia - Quan 5 trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h30m
05:30
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 19:00 31-01-2023 Van Gia - Quan 5 trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
00:00
• Cổng chào Phan Thiết
5h30m
05:30
• Củ Chi
*Belongs to 19:00 31-01-2023 Nha Trang - Tay Ninh trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
00:00
• Cổng chào Phan Thiết
4h30m
04:30
• Ngã tư An Sương
*Belongs to 19:00 31-01-2023 Nha Trang - Tay Ninh trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
00:00
• Cổng chào Phan Thiết
4h30m
04:30
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 18:30 31-01-2023 Van Gia - Long An trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
6h30m
06:30
• Bãi xe bên hông Bến xe Miền Tây
*Belongs to 19:00 31-01-2023 Van Gia - Quan 5 trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
00:00
• Cổng chào Phan Thiết
5h30m
05:30
• Ngã 4 An Sương
*Belongs to 18:30 31-01-2023 Van Gia - Long An trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h10m
05:10
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 19:00 31-01-2023 Van Gia - Quan 5 trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
00:00
• Cổng chào Phan Thiết
5h
05:00
• Hóc Môn QL22
*Belongs to 19:00 31-01-2023 Nha Trang - Tay Ninh trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:00
• Cổng chào Phan Thiết
4h
04:00
• Ngã Tư Bình Phước
*Belongs to 19:00 31-01-2023 Nha Trang - Loc Ninh trip
Trung Nga
Instant booking
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
00:01
• Văn phòng Phan Thiết
4h30m
04:31
• Trạm Sài Gòn
Tuấn Tú
Instant booking
Tuấn Tú
Limousine 24 Phòng Đôi
00:05
• Vòng xoay Bến Lội
4h40m
04:45
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 22:30 31-01-2023 Ninh Thuan - Binh Duong trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:05
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
7h15m
07:20
• Văn phòng Bình Thạnh
*Belongs to 19:30 31-01-2023 Van Ninh - Ho Chi Minh trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:05
• Cổng chào Phan Thiết
4h20m
04:25
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 19:20 31-01-2023 Nha Trang - An Suong trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:05
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h15m
05:20
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 19:30 31-01-2023 Van Ninh - Ho Chi Minh trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:05
• Cổng chào Phan Thiết
4h50m
04:55
• Bến Xe An Sương
*Belongs to 19:20 31-01-2023 Nha Trang - An Suong trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:05
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h45m
05:50
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 19:30 31-01-2023 Van Ninh - Ho Chi Minh trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
00:10
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
4h20m
04:30
• Ngã Tư Bình Phước
*Belongs to 18:30 31-01-2023 Van Ninh - Phuoc Long trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:15
• Chợ Lương Sơn
6h35m
06:50
• Văn phòng Bình Thạnh
*Belongs to 19:00 31-01-2023 Van Ninh - Ho Chi Minh trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:15
• Chợ Lương Sơn
4h35m
04:50
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 19:00 31-01-2023 Van Ninh - Ho Chi Minh trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:15
• Chợ Lương Sơn
5h5m
05:20
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 19:00 31-01-2023 Van Ninh - Ho Chi Minh trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:25
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
7h35m
08:00
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 21:00 31-01-2023 Nha Trang - Ben xe Mien Dong (cu) trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:25
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
8h5m
08:30
• Văn phòng Bình Thạnh
*Belongs to 21:00 31-01-2023 Nha Trang - Ben xe Mien Dong (cu) trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:25
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
7h5m
07:30
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 21:00 31-01-2023 Nha Trang - Ben xe Mien Dong (cu) trip
Hạnh Cafe
Instant booking
Hạnh Cafe
Limousine 34 giường
00:30
• VP Mũi Né
5h
05:30
• VP Sài Gòn
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:30
• Chợ Lương Sơn
6h35m
07:05
• Văn phòng Bình Thạnh
*Belongs to 19:15 31-01-2023 Van Ninh - Ho Chi Minh trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:30
• Chợ Lương Sơn
5h5m
05:35
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 19:15 31-01-2023 Van Ninh - Ho Chi Minh trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:30
• Chợ Lương Sơn
4h35m
05:05
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 19:15 31-01-2023 Van Ninh - Ho Chi Minh trip